Mùa gặt Thái Bình: Mở đầu

Đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng 9 đầu tháng mười, quê hương tôi lại mắt đầu vàu mùa gặt mới. Tôi đã không phải đi gặt từ rất lâu nhưng những kỷ niệm …