Mùa gặt Thái Bình: Mở đầu
Đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng 9 đầu tháng mười, quê hương tôi lại mắt đầu vàu mùa gặt mới. Tôi đã không phải đi gặt từ rất lâu nhưng những kỷ niệm về nó không thể phai mờ. Có bác nào đã phải dậy từ 4-5 giờ sáng cùng bố mẹ ra… (0 bình luận)